Gümrük Ücretlerinin Hesaplanması

Gümrük Ücretlerinin Hesaplanması | Nakliye şirketi TEK-YUG Новороссийск

Gümrük ücretlerinin hesaplamaları Gümrük Birliği’nin mevzuatı ile düzenlenerek dış ekonomik faaliyetin türüne bağlıdır;

 Mallar ithal edildiğinde hesaba dahil edilen tutarlar:

  • Gümrük işlemlerinin yapılması için ödenen harç;
  • Resim;
  • Özel tüketim vergisi (bazı mallar için);
  • KDV.

Mallar ihraç edildiğinde hesaba dahil edilen tutarlar:

  • Gümrük işlemlerinin yapılması için ödenen harç;
  • İhracat resmi (bazı mallar için).

Gümrük ücretlerinin tutarını öğrenmek için Incoterms-2010 şartlarına bağlı olan yük gümrük tutarını bilmeniz lazımdır.

Örneğin, EXW, FCA teslim şekilleri için fatura tutarına yerel ihracat harçlarının tutarı da eklenecek. DAP teslim şekli uygulandığında ise nakliyat giderleri malların fatura değerine göre hesaplanacak, nakliyat bedelinin fatura tutarına dahil edildiğinden nakliyat bedeli hesaba katılmayacaktır. CIP teslim şekli için nakliyat bedeli yerine sigorta bedeli eklenir.

Malların bedeli ile malların ülke sınırına kadar taşınması ile ilgili gider tutarlarının toplamı malların gümrük değerini oluşturur, gümrük değeri ise gümrük harçları, resimleri ve KVD’yi etkiler.

GÜMRÜK DEĞERİ, Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nın beyannamenin verildiği tarihteki döviz kuruna göre RUBLE OLARAK HESAPLANMAKTADIR.

Mallar ithal edildiğinde uygulanan gümrük değeri formülü:

Gümrük değeri = Fatura değeri (Ruble) + Malların ülke sınırına kadar nakliyatının bedeli (Ruble)

Gümrük ücretlerinin çeşitleri

1. Gümrük harcı, gümrükleme işlemi için yükün ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından gümrük makamlarına ödenen bir tutardır.

Rusya Federasyonu Hükümeti’nin 26 Mart 2020 tarihli ve 342 nolu “Malların Çıkışı ile İlgili Olan Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Gümrük Harcının Hesaplanmasında Uygulanan Oranlar ve Matrah Hakkında Kararı”na istinaden 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki gümrük harçları tahsil edilir:

Gümrük işlemlerin gerçekleştirilmesi için ödenen harç tutarı 

Malların gümrük değeri

775  Ruble

en fazla 200 000 Ruble (bu tutar dahil)

1550 Ruble

200 000 Ruble 1 Kapik ve daha fazla, fakat en fazla450 000 Ruble(bu tutar dahil)

3100 Ruble

450 000 Ruble 1 Kapikve daha fazla, fakat en fazla 1 200 000 Ruble(bu tutar dahil)

8530 Ruble

1 200 000 Ruble 1 Kapik ve daha fazla, fakat en fazla 2 700 000 Ruble (bu tutar dahil)

12000 Ruble

2 700 000 Ruble 1 Kapik ve daha fazla, fakat en fazla 4 200 000 Ruble (bu tutar dahil)

15500 Ruble

4 200 000 Ruble 1 Kapikve daha fazla, fakat en fazla5 500 000 Ruble(bu tutar dahil)

20000 Ruble

5 500 000 Ruble 1 Kapikve daha fazla, fakat en fazla7 000 000 Ruble(bu tutar dahil)

25000 Ruble

8 000 000 Ruble 1 Kapikve daha fazla, fakat en fazla9 000 000 Ruble(bu tutar dahil)

27000 Ruble

9 000 000 Ruble 1 Kapik ve daha fazla, fakat en fazla 10 000 000 Ruble (bu tutar dahil)

30000 Ruble

 10 000 000 Ruble 1 Kapikve daha fazla.

 

2. Gümrük resimleri, malların gümrük sınırından hareket ettirilmesi için gümrük makamlarına ödenen zorunlu bir ücrettir. Gümrük resmi zorunlu bir ücret olduğundan o ödenmeden malların ülke sınırından taşınması mümkün değildir.

Hesaplama yöntemine göre gümrük resimleri aşağıdaki çeşitlere ayrılır;

Kıymet üzerinden resimler, malların gümrük değerinin yüzdesi olarak hesaplanır. Örneğin, faturada belirtilen mal bedelinin %7’si.

Özel resimler, mal birimi için belli bir tutar olarak tanımlanır.

Muhtelif gümrük resimleri, hem kıymet üzerinden resimlerin hem de özel resimlerin uygulandığı yöntem. Bu durumda tutarı daha büyük olan resim ödenir. Örneğin, gümrük değerinin %8 fakat en az bir litre için 0,7 dolar.

3. Özel tüketim vergisi, belli mal kategorilerine (etil alkol, binek araçlar, tütün mamulleri, alkol mamulleri vs.) uygulanan özel bir vergidir.

 4. İthal edilen ürünlere uygulanan KDV oranı üç kategoriye ayrılır:

  • KDV %20 – hemen hemen tüm mallara uygulanır;
  • KDV %10 – bazı ürün gruplarına uygulanan indirimli oran (tıbbi ürünler, çocuk ürünleri, gıda ürünleri ve diğer ürün grupları);
  • KDV %0 – Rusya’da üretilen ürünler arasında muadili olmayan bilime dayalı ürünler içindir.

Vergi hesaplama formülü: gümrük değeri + gümrük resmi + özel tüketim vergisi.

Gümrük ücretleri hesaplama örneği

Örnek olarak INCOTERMS-2010 kapsamında  FOB teslim şekli uyarınca ithal edilen yılbaşı süsleri için ödenecek gümrük ücretlerinin hesabı (Elektronik beyanname)

 

GTIP kodu 9505109000

Menşe ülkesi 

Çin

Miktar

1000 adet

İthalat harcı 

%8

KDV

%20

Gümrük değeri

8000 ABD doları

Dolar kuru

70 70 Ruble

İlk önce malların gümrük değeri tespit edilecektir.

Gümrük değeri şu şekilde hesaplanır:

Malların fatura değeri + deniz navlunu bedeli= 5500+2500 USD=8000 USD

8 000 USD х 70 = 560 000 Ruble

Gümrük değeri 560 000 Ruble olan mal için ödenecek harçların tutarı 3100 Ruble’dir.

Sonra resim tutarı tespit edilmeli. Örneğimizde kıymet üzerinden resim uygulanacaktır. İki yöntem uygulayarak resim tutarını hesaplıyoruz:

1. 560 000 Ruble х %8 = 44 800 Ruble

Dolayısıyla gümrük resminin tutarı 44 800 Ruble’dir.

KDV’yi hesaplıyoruz:

KDV = (Gümrük değeri + Resim) х %20

Dolayısıyla, (560 000 Ruble + 44 800 Ruble) х %20 = 120 960 Ruble.

Gümrük ücretlerinin toplam tutarını hesaplıyoruz:

Gümrük ödemeleri = Gümrük harçları + Resim + KDV

Sonuç olarak gümrük ücretlerinin toplam tutarı aşağıdaki  gibidir:

3100 Ruble + 44 800 Ruble + 120 960 Ruble = 168 860 Ruble

Ledneva Sok., No: 5, Ofis No: 402
Novorossiysk, 353900 Rusya
Takvim
Pt-Cu: 9:00 – 18:00 Ct-Pz: Kapalı